Kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì, hồ sơ này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp, quy trình để thực hiện hồ sơ kế hoạch môi trường này như thế nào...? Đang là thắc mắc của rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, công ty Việt Phát sẽ giải đáp tất cả những vấn đề này.

Tìm hiểu về Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ pháp lý được thay đổi từ sau Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Trước đó, hồ sơ pháp lý này có tên là Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Theo hồ sơ môi trường này, các doanh nghiệp và cơ quan môi trường sẽ ràng buộc trách nhiệm, đây là quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động.  Từ đó, các doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động, thi công các công trình.

Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường chỉ được lập 1 lần trường khi tiến hành triển khai các dự án xây dựng hay sản xuất.

Căn cứ pháp lý liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hàng ngày 14/02/2015 Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường, đánh giác môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các trường hợp cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm có:

- Các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II của nghị định này.

- Chủ dự án, cơ sở của đối tượng tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo veej môi trường tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này.

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II của Nghị định này.

- Trường hợp dự án, phương án đầu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 tình trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện tại 1 trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghi của chủ cơ sở, chủ dự án.

Các doanh nghiệp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật

Trường hợp phải đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Với những doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng phải lập và đăng ký lại vì một số lý do sau:

- Doanh nghiệp không triển khai thực hiện trong thời gian cam kết

- Doanh nghiệp thay đổi địa điểm thực hiện dự án

- Doanh nghiệp thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.

Ngoài ra, các cơ sở, doanh nghiệp đã hoạt động trước ngày 01/4/2015 thì sẽ bổ sung kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Trường hợp không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngoài các đối tượng, các doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch vảo vệ môi trường thì theo quy định có danh mục 12 đối tượng không phải lập hồ sơ môi trường này. Bao gồm:

- Doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng...

- Doanh nghiệp sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc...

- Cơ sở thương mại, buôn bán lưu động...

- Cơ sở thương mại, buôn bán các sản phẩm tiêu dùng, đồ gia dụng

- Dịch vụ ăn uống có quy mô dưới 200m2

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình

- Dịch vụ photocopy, internets, điện tử

- Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản diện tích dưới 5000m2

- Cơ sở canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình

- Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha

- Xây dựng nhà ở cá nhân hộ gia đình

- Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500m2 sàn.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

+ 3 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng tại Phụ lục 5.4 va 5.5 thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ 1 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND cấp huyện gồm:

+ 3 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu tại phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

+ 1 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

-  Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Sơ đồ quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Trên đây công ty Việt Phát đã cung cấp những thông tin về hồ sơ pháp lý môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nắm được và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Việt Phát là đơn vị có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị máy và công nghệ môi trường, chuyên tư vấn, lắp đặt hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải... cũng như tư vấn các vấn đề pháp lý môi trường.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu muốn được tư vấn thêm hoặc lắp đặt hệ thống xử lý nước, xử lý nước thải thì hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Thiết bị máy và Công nghệ môi trường Việt Phát

Hotline: 0932.333.299

Email: congnghevietphat@gmail.com

 

Đánh giá Kế hoạch bảo vệ môi trường

avatar
x

Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi

zalo 0932 333 299
0932 333 299 0986 924 889
mess