Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hiện nay, các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cơ sở sản xuất hoạt động rất nhiều, từ đó việc phát sinh các nguồn nước thải ngày càng lớn. Tuy vậy, việc xả nước thải vào nguồn nước tự nhiên hay ngoài môi trường không thể bừa bãi, cần tuân thủ theo quy định của luật Tài nguyên môi trường. Đồng thời cần có giấy phép xả nước thải vảo nguồn nước hợp pháp.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi các cơ quan chức năng, tuân thủ theo quy định của Bộ Tài nguyên môi trường. Giấy phép này sẽ được cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu có phát sinh nguồn nước thải nguy hại.

Theo đó, nguồn nước thải trước khi xả vào môi trường hay nguồn nước cần đảm bảo xử lý nguy hại, ô nhiễm, đảm bảo theo quy định của giấy phép.

Đối tượng thực hiện theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Các tổ chức, cơ sở, cá nhân sản xuất kinh doanh có nước thải xả vào nguồn nước nằm ngoài khu công nghiệp, cơ sở sản xuất... và có lưu lượng xả lớn hơn 5m3/ngày cần đảm bảo thực hiện theo giấy phép đã ban hành.

Giấy phép được cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phát sinh nguồn nước thải nguy hại

Căn cứ pháp lý của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
 2. Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Qui định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Nghị định mới hướng dẫn Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012);
 3. Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/06/2005. Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn)

Hồ sơ cần thiết để cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 3. Quyết định phê duyệt, đánh giá tác động môi trường/,Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 4. Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản.
 5. Sơ đồ vị trí dự án.
 6. Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thu gom và thoát nước mưa, nước thải.
 7. Bản vẽ các hệ thống xử lý nước thải.
 8. Giấy phép đấu nối.

Quy trình giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và các hồ sơ cần thiết 

Trên đây là những thông tin về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, các đơn vị/đối tượng cần được cấp giấy... Các đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nắm được những thông tin này để thực hiện đúng theo quy định.

Công ty Việt Phát hiện là một đơn vị xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất, xử lý nước thải công nghiệp với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Chúng tôi đã thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp cho nhiều đơn vị đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng quy định và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Việt Phát luôn là thương hiệu uy tín hàng đầu và nhận được sự tin cậy của khách hàng. Để được tư vấn kỹ hơn về hệ thống xử lý nước thải quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thiết bị máy và Công nghệ Môi trường Việt Phát

 

 

Đánh giá Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

avatar
x

Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi

0932 333 299