danh mục sản phẩm

Tổng hợp những hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường cần thiết là những thủ tục cần thiết mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần hoàn thiện từ trước và sau khi đi vào hoạt động.  Việc này cần đảm bảo theo quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường.

Những thủ tục hồ sơ môi trường cần thiết

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dù nhỏ hay lớn đều cần nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, đồng thời phải chủ động trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở, doanh nghiệp đó.

Chính vì vậy, trước và sau khi đi vào hoạt động, các cơ sở phải hoàn thiện thủ tục hồ sơ môi trường cơ bản nhất và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Thủ tục hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp

Nhưng để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ môi trường này, đối với các đơn vị chưa hoạt động hay đã đi vào hoạt động lại có những thủ tục khác nhau:

1. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014

- Căn cứ Nghị Định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015

- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29/5/2015

Quy trình lập hồ sơ môi trường ban đầu:

Trước khi đi vào sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án, tùy các doanh nghiệp quy mô nhỏ, vừa hay lớn và tùy theo từng lĩnh vực sẽ tiến hành lập hồ sơ môi trường ban đầu gồm:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Chưa có quy định hướng dẫn)

- Cam kết bảo vệ môi trường (Được thay thế bởi Kế hoạch BVMT)

- Kế hoạch bảo vệ môi trường ( Thay thế cho cam kết BVMT)

Với các thủ tục trong hồ sơ môi trường đối với cơ sở chưa hoạt động này, hiện tại vẫn đang đợi Thông tư hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

Đối với cơ sở chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu:

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động nhưng chữa hoàn thiện các hồ sơ môi trường cần thiết ban đầu như:  Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đăng ký tiêu chuẩn môi trường, thì trước hết cần lập một số các hồ sơ sau:

- Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Chi tiết các thủ tục hồ sơ môi trường trên được quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, quy ddijnhj về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường (tại khoản 2, điều 22).

Ngoài ra, tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề an bảo vệ môi trường chi tiết sẽ hướng dẫn Nghị định này cụ thể nhất.

Các hồ sơ môi trường cần thiết cần hoàn thành của các doanh nghiệp

Đối với cơ sở đã hoàn thành hồ sơ môi trường:

Với các cơ sở đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ bao gồm: Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký tiêu chuẩn môi trường, sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không phải thực hiện các hồ sơ sau:

- Sổ chủ nguồn thải

- Lập báo cáo giám sát môi trường

- Xin giấy phép khai thác nước ngầm

- Giấy phép khai thác nước mặt

- Xin giấy phép xả thải

Trên đây công ty Việt Phát đã cung cấp những thông tin về những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp chưa hoạt động hay đã hoạt động cần đảm bảo hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.

Việt Phát là đơn vị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, ăn uống và xử lý nước thải. Đơn vị chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn về hệ thống, dây chuyền lọc nước, xử lý nước thải... cũng như về các hồ sơ môi trường cần thiết.

Để được cung cấp thêm thông tin, cũng như được tư vấn kỹ hơn, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Thiết bị máy và Công nghệ môi trường Việt Phát

Hotline: 0932.333.299

Email: congnghevietphat@gmail.com

Đánh giá Tổng hợp những hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

avatar
x

Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi

0932 333 299