danh mục sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ pháp lý được thay đổi từ sau Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Trước đó, hồ sơ pháp lý này có tên là Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Xem chi tiết

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường, từ đó đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Xem chi tiết

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là sổ đăng ký mà các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh... có phát sinh nguồn chất thải nguy hại cần phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp sổ theo quy định, cụ thể là theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

Xem chi tiết

Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo kết quả quan trắc số liệu của mỗi công ty, cơ sở sản xuất... để giúp cho đơn vị đó ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, đồng thời sẽ đưa ra được những giải pháp xử lý môi trường.

Xem chi tiết

Tổng hợp những hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Hồ sơ môi trường cần thiết là những thủ tục cần thiết mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần hoàn thiện từ trước và sau khi đi vào hoạt động, để đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là thủ tục cần thiết mà các cơ sở khai thác nước ngầm phải xin từ các cơ quan chức năng. Sau khi xin giấy phép, các cơ sở khai thác mới có thể hoạt động dưới dự quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng khai thác nước ngầm trái phép và gây ra những hậu quả như cạn kiệt nguồn nước, sụt lở hay lún đất ngoài mong muốn.

Xem chi tiết

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi các cơ quan chức năng, cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu có phát sinh nguồn nước thải nguy hại.

Xem chi tiết


Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi

0932 333 299