danh mục sản phẩm

Xử lý nước cấp dùng nước mặt như nước sông, hồ, suối, kênh...

Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặt trưng của nước mặt là:

Chứa khí hòa tan, đặc biệt là oxy.

Chứa nhiều chất rắn lơ lửng, riêng trường hợp nước chứa trong các ao, đầm, hồ, do xảy ra quá trình lắng cặn nên chất rắn lơ lửng còn lại tương đối thấp và chủ yếu ở dạng keo.

Có hàm lượng chất hữu cơ cao.

Có sự hiện diện của nhiều loại tảo.

Chứa nhiều vi sinh vật.

Xử lý nước mặt chủ yếu làm trong, giảm hàm lượng cặn lơ lửng (SS), khử màu, khử trùng.

Phương pháp xử lý

Có nhiều phương pháp để xử lý nước mặt, lựa chọn phương pháp xử lý phụ thuộc vào: nhu cầu cấp nước, tiêu chuẩn dùng nước, đặc điểm của nguồn nước mặt, các điều kiện tự nhiên, các điều kiện kinh tế xã hội,…

- Xử lý cơ học: hồ chứa và lắng sơ bộ, song chắn rác, lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc.

- Xử lý hóa học: dùng phèn làm chất keo tụ, dùng vôi để kiềm hóa nước, cho clo vào nước để khử trùng.

Công ty Việt Phát với dịch vụ lấy mẫu nước kiểm tra thử nghiệm, sau đó mới tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt thiết bị theo yêu cầu. Áp dụng công nghệ xử lý hiện đại của thế giới nên chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn theo Qui Chuẩn ViệtNam 02:2009 của Bộ Y Tế về chất lượng nước dùng trong sinh hoạt.
Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các ao, đầm, hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặt trưng của nước mặt là:

Do tính chất nước nguồn nhiễm nhiều tạp chất hữu cơ từ nhiều thành phần, tạo nên độ đục không ổn định, vì vậy công nghệ xử lý nước cần chú trọng giai đoạn tiền xử lý: phản ứng + lắng ngay từ đầu qui trình, nhằm phá hủy các liên kết hóa học, tạo cặn hữu ích.
Sau đó, giai đoạn khử trùng là bắt buộc trước khi cung cấp nước cho sinh hoạt.

Ưu điểm

- Có trữ lượng lớn, dễ khai thác;
- Độ cứng và hàm lượng các ion kim loại hòa tan trong nước nhỏ;
- Chi phí xử lý thấp.


Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi