danh mục sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ pháp lý được thay đổi từ sau Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Trước đó, hồ sơ pháp lý này có tên là Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Xem chi tiết

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường, từ đó đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Xem chi tiết

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là sổ đăng ký mà các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh... có phát sinh nguồn chất thải nguy hại cần phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp sổ theo quy định, cụ thể là theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

Xem chi tiết


Đối tác - khách hàng đã tin tưởng chúng tôi